Arvamuslood

Kõikidele kodumajapidamistele ja kodumaistele ettevõtjatele tasuta elekter

Mida arvate Teie, head lugejad?

Kõikidele kodumajapidamistele ja tegelikult ka kodumaistele ettevõtetele tuleb riiklikult tagada tasuta elekter. Mitte ainult elektrihinna, vaid ka võrgutasude kaotamise mõttes.

Kui kriitikud vaidlevad vastu, et siis läheb arutuks kulutamiseks, on vastus, et alati saab seada mõistlikud kogused, mis on tasuta. Oma mõistlikud kogused kodumajapidamistele ja oma mõistlikud kogused iga valdkonna ettevõtetele.

Riigi seisukohalt poleks asi mitte selles, et jagame midagi tasuta, vaid selles, et mõttetu on võtta raha elektri eest ja maksta siis toetusi eraisikutele või ettevõtetele. Mõttetu on panna käibevahendid kinni elektri alla ja siis kerjata välismaalt intressiga laenusid või orjastavaid toetuseid.

Liiatigi, kodumajapidamistel jääb tasuta elektri tulemusel rohkem raha kätte. Selle nad tarbivad, millega suureneb kohalik raharinglus, sh käibemaksu laekumine. Samuti suureneb sellest kohalike ettevõtete toodang, sest tarbitakse peamiselt kohalikku kaupa ja teenust –

Eesti inimesed saavad tööd ja leiba, riigieelarve tööjõumakse. Siit edasi – kui näiteks Eesti tootmisettevõtete jaoks oleks elekter tasuta, väheneks nende toodete omahind, samuti väheneks oluliselt käibekapitali vajadus, seega väheneksid intressikulud ja laenuvajadus võõramaiste pankade ees. Eestlastele oleks kodumaiste ettevõtete toodangu hind vastuvõetavam, suureneks Eesti sisekaubandus, jälle paraneks maksulaekumine ja kasvaks eestlaste tööhõive, suurenevad tulud riigieelarvesse tööjõumaksude näol.
Aga vähenenud omahind muudab Eesti toodangu ka rahvusvaheliselt konkurentsivõimalisemaks, järelikult suureneb eksport ja Eestisse hakkab sisse voolama rohkem INTRESSITA OMANIKUTULU, mille abil saame laiendada kodumaist tootmist, palgata rohkem eestlasi, teenida riigieelarvesse rohkem tulu.

Jääb veel küsimus, et kas meie suudame Eestis nii palju elektrienergiat toota. Suudame, kui seljatame igasuguse tootmise ja ettevõtluse verivaenlase – bürokraatia diktatuuri! Täna on paljud energiaprojektid Eestis kinni riikliku bürokraatia diktatuuri taga. Bürokraatlikud-poliitkorrumpeerunud piirangud tulevad maha võtta ja Eesti tootmisvõimsus kasvab kiiresti.

Oma kodanikele ja oma kodanike omatavatele ettevõtetele tasuta elektrit anda on õige. Kõrget börsihinda tuleb võtta aga oma elektri ekspordilt, mis lubab omanikutulu sissevoolu meie riiki, st kodanike rikastumist ja riigieelarve tulude kasvu välismaalaste arvelt.
Lihtne ja loogiline.

Käärime koos käised üles ja teeme ära!

Selleks vali Tartus Andro Roos, kandidaat nr 1008!