Arvamuslood

Loov ühistegevus – areneva ühiskonna alus

Andro Roos koosTartu ehitustöölistega Kapsa 1 uusarenduse objektil.
Andro Roos ridaelamu ehitusobjektil Tartu ehitustöölisi innustamas

Andro Roos selgitab, mida tegelikult tähendab kodanike mõistusepärane ühistegevus.

Loov ülesehitav töö on iga ühiskonna, mis soovib kesta ja areneda, alus.

Eesti suurima ühistegevusorganisatsiooni Tartu HLÜ tütarettevõtja Eesti Ühistumajad on ehitanud tartlastele kodusid juba aastaid. Tartu noored pered saavad uued kodud, tartlastest ehitustöölised saavad tööd ja leiba. Siit selge põhjus, miks tasub jääda Tartusse.

Tartu HLÜ saab hoiustajatele maksta intressi, Eesti Ühistumajad saavad riigile maksta hulga makse, millest riik omakorda suunab osa Eesti Vabariigi riigieelarvesse, sealt tuleb see tartlastele elukeskkonna arendamise näol tagasi. Nii on tagatud, et elu käib ning raha ringleb kodukohas.

Eesti ja eestimaalased, Tartu ja tartlased saavad jõukamaks. Kasvab meie rahva eneseusaldus ja rahulolu tehtud tööst, nähtud vaevast ja loodud ilusatest tööviljadest. See on üks osa meie rahvusliku ja ühiskondliku eneseväärikuse alustest.

Aga, et tööd saaks teha, on hädavajalik eeldus – selleks peab kaduma igasugune bürokraatia bürokraatia enda pärast. Tuleb murda bürokraatia diktatuur! Tuleb murda poliitikute ülbus!

Millest ma räägin? Aga sellest, et planeeringute, ehitus- ja kasutuslubade menetlemine peab muutuma MÕISTUSEPÄRASEKS. Mõistuspärane on selline menetlemine, kus esitatud taotluste puhul toovad linnaametnikud kõik puudused välja ÜHE KORRAGA ja kui need parandatud, siis ei mingit TÄIENDAVAT peetimist uue ja üllatava nimekirjaga.

Ja ei mingit bürokraatlikku kummivenitamist! Menetlemisel peab ametnik esitama igakülgset abi, nagu näeb ette haldusmenetlusseadus. Iga kingsepp olgu oma liistude juures – arendaja arendagu, projekteerija projekteerigu, ehitaja ehitagu ja ametnik aidaku paberid seaduse nõuetega kooskõlla viia. See on ju seaduse mõte!

Siit reaalne ülasanne – kõikide Eesti ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste ametnikud õpetame välja, et nad oskaksid täita seaduseid ja tegutseksid Eesti rahva huvides!

See on hädavajalik. See on ühistegevus. See tagab raha õige käibekiiruse. Õige käibekiirus on aga jõukuse eeldus. Nii tagame meie rahvale töö ja leiva, see on omakorda väärikuse alus.

Nii ehitame ühiselt Eestit! Nii näitame tööga ja töö väärikate viljadega, et oleme et oleme Eestlased!
Jääb soovida – jõudu võiduks!

Tööd ja leiba kõigile!